38. USPAVANA LEPOTICA, Akademija 28, Beograd, premijera 11.mart 2017.

Željko Hubač

USPAVANA LEPOTICA

Uspavana snall

Press

Režija Mihailo Lađevac

Scenski pokret Mihajlo Jovanović

Izbor kostima Milena Đorđević

Scenografija Života Neimarević

Izbor muzike Sonja Knežević

Igraju:

Sofija Uzunović

Mihajlo Jovanović

Mihailo Lađevac

Milena Đorđević

Sonja Knežević

 

01030405